BD-SC cơ khí động cơ đốt trong (205 tiết)
Khoa Cơ Giới

- Kiến thức:

+ Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và các bộ phận cố định động cơ, hệ thống phân phân phối khí, Bôi trơn và làm mát

+ Phân tích được hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và Trình bày được các phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và các bộ phận cố định động cơ, hệ thống phân phân phối khí, Bôi trơn và làm mát

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được các công việc: Tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và các bộ phận cố định động cơ, hệ thống phân phân phối khí, Bôi trơn và làm mát đúng quy trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn

+ Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ và thiết bị tháo, lắp, đo kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Bố trí vị trí làm việc hợp lý và đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô

+ Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học sinh


LÝ THUYẾT Ô TÔ
Khoa Cơ Giới

1. Phạm vi áp dụng môn học:

- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Mỗi bài học trong mô đun sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng học lý thuyết.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng

- Đối với người học:

+ Học sinh cần nắm vững kiến thức sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả kiến thức đó.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Nội dung trọng tâm:

Trình bày được các nguồn năng lượng dung trên ô tô.

+ Giải thích đúng sự truyền năng lượng trên xe, cơ học lăn bánh xe, tính kinh tế nhiên liệu.

+ Phân tích được tính năng cơ học chuyển động thẳng của ô tô, phân bố tải trọng pháp tuyến, tính năng phanh ô tô và tính năng quay vòng của ô tô.